Od 1 kwietnia wynagrodzenie podstawowe pracowników Capcom w Japonii wzrośnie o 30%. Zarząd podjął taką decyzję w związku z doskonałymi wynikami finansowymi firmy – przez ostatnie pięć lat Capcom bije własne rekordy rocznego zysku. 

Równolegle ze wzrostem wynagrodzeń zasadniczych wprowadzony zostanie nowy system premiowania pracowników, ściślej powiązany z wynikami wydawcy.

Wraz z początkiem nowego roku podatkowego Capcom przeprowadzi również reorganizację działu zasobów ludzkich i utworzenie nowej struktury pracy mającej na celu uproszczenie interakcji między kierownikami projektów a zwykłymi pracownikami. 

„Capcom zobowiązuje się do podnoszenia swojej wartości korporacyjnej i będzie promować najwyższy poziom zaufania między liderami a pracownikami oraz między firmą a akcjonariuszami”.

Capcom osiąga świetne wyniki finansowe i szkoda, że nie będzie jednak na razie gry Resident Evil Village w Xbox Game Pass. Wcześniejsza plotka niestety okazała się nieprawdziwa.